Allmänna villkor för paketresor

Dessa allmänna resevillkor samt arrangör ens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 sep tember 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären. Arrangör för resorna är Maxli Travel Group AB, organisationsnummer 5567130728, med säte i Malmö.

Läs mer om "Allmänna och särskilda villkor för paketresor" här »